Inko no “have a nice day” Tour 2019.11.01 – Sendai Rensa

1834

Inko no “have a nice day” Tour
Sendai Rensa
2019.11.01

Setlist
1.? (Tsuki)
2.?? (Tokei)
3.??????? (Subarashii sekai)
4.??????? (Toumeina uta)
5.???? (Seki wo tatsu)
6.? (Inochi)
7.???? (Coffee)
8.?? (Tomoshibi)
9.? (Aki)
10.? (Honou)
11.? (Mitsu)
12.?? (Kamisana)
13.Rolling Star
14.???? (Powerful)
15.??(Odori)
16.????(Bye bye)

Encore
17.???????(Startline)
18.??? (Hikari)