Inko no “have a nice day” Tour 2019.10.27 – Zepp Osaka Bayside

2849

Inko no “have a nice day” Tour
Zepp Osaka Bayside
2019.10.27

Setlist
1.? (Tsuki)
2.?? (Tokei)
3.??????? (Subarashii sekai)
4.??????? (Toumeina uta)
5.???? (Seki wo tatsu)
6.? (Inochi)
7.???? (Coffee)
8.?? (Tomoshibi)
9.? (Aki)
10.? (Honou)
11.? (Mitsu)
12.?? (Kamisana)
13.Rolling Star
14.???? (Powerful)
15.??(Odori)
16.????(Bye bye)

Encore
17.???????(Startline)
18.??? (Hikari)